Zapovjednik jahte B

YM B


trajanje izobrazbe: 25 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: 6 – 12
preduvjeti: 18 godina starosti, liječnička svjedodžba
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Od 29. siječnja 2018. do 28. veljače 2018.

Zagreb

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.


Zapovjednik jahte kategorije B 500BT

Program tečaja Zapovjednik jahte kategorije B do 500 bruto tona provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture a održava se u prostorijama Pomorskog učilišta u Rijeci ili Zagrebu, a traje ukupno 214 sati. 

S uvjerenjem  Zapovjednik jahte kategorije B  može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 500 bruto tona ( i za gospodarske svrhe. ) u zoni plovidbe 1 ( svim morima), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. 

Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Odoo text and image block

Osoba koja želi upravljati jahtama do 500 bruto tona mora odslušati tečaj za zapovjednika jahte kategorije B u jednom od ovlaštenih pomorskih učilišta i položiti ispit. Za pristupiti ispitu potrebno je donijeti i važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlaštenog liječnika. 

Program tečaja zapovjednika jahte kategorija B provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 214 sati.

Polaznici će po završetku tečaja Zapovjednik jahte B kategorije (jahta do 500 BT) biti osposobljeni za upravljati i zapovijedati na jahtama do 500 BT za sve namjene i u svim područjima navigacije.

Svjedodžba zapovjednika jahte kategorije B se izdaje na period od pet godina a može obnoviti ako imalac ostvari najmanje dvanaest mjeseci plovidbe u svojstvu zapovjednika jahte do 500 BT, te ako udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Osobe osposobljene za zapovjednika jahte B kategorije ovlaštene su zapovijedati i jahtama kojima je ovlašten zapovijedati zapovjednik jahte kategorije A.

SADRŽAJ

·      Pomorska plovidba

·      Konstrukcija i stabilnost broda

·      Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru 

·      Sigurnost na moru 

·      Meteorologija

·      Pomorsko pravo

·      Engleski jezik