Rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice

D17 STCW VI/2-1


trajanje izobrazbe: 3 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: 6 – 20
preduvjeti: 6 mjeseci ovjerene plovidbene službe
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Zagreb

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.Članovi posade kojima se na brodu, jahti ili platformi povjeravaju poslovi glede rukovanja brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke moraju savladati program izobrazbe i položiti istoimeni ispit (STCW VI/2). Pomorska izobrazba sastoji se od teorijske i praktične nastave a obuhvaća slijedeće teme:

Plovila za preživljavanje – brodice za spašavanje, splavi za spašavanje i spasilačke brodice; osobine, konstrukcija, oprema i inventar
Oprema za spuštanje – gravitacijske sohe brodice, sohe za slobodni pad
Sohe (dizalice) splavi, kombinirane sohe za spasilačke brodice i splavi
MES – pomorski sustavi za napuštanje broda
Napuštanje broda ili platforme, udaljavanje, tegljenje splavi, podizanje na brod ili platformu
Komunikacija – EPIRB i SART, VHF prijenosni primo-odašiljači
Pirotehnička sredstva, oprema za signalizaciju, signali pogibelji
Motor i oprema brodice za spašavanje i spasilačke brodice; pokretanje, sustav hlađenja, punjenje baterija, održavanje
Sustav oplakivanja – vodeno hlađenje brodice, sustav interne dobave zraka
Rukovanje brodicama, preživljavanje i organizacija života u plovilima, nevrijeme, lokacija
Spašavanje helikopterom; komunikacija, evakuacija sa broda, evakuacije iz plovila za preživljavanje, podizanje osoba
Prva pomoć; tehnike oživljavanja, zbrinjavanje osoba i korištenje priručnih sredstava

Izobrazba u svom praktičnom dijelu obuhvaća uvježbavanje korištenja splavi za spašavanje, teromzaštitnih odijela i prsluka za spašavanje (trening na bazenu). Praktični dijelovi izobrazbe u svezi brodica za spašavanje, spasilačke brodice i splavi koje se spuštavu sohama odvija se na Integriranom pomorskom vježbalištu.

Kao posebnu pogodnost ističemo korištenje brodice za spašavanje slobodnim padom te spasilačke brodice i splavi koje se spuštaju kombiniranom (dizalicom) uz mogućnost izdavanja certifikata Freefall life boat training.