Pružanje medicinske prve pomoći

D19 STCW VI/4-1


trajanje izobrazbe: 3 dana
valjanost svjedodžbe: neograničeno
broj polaznika: 6 – 20
preduvjeti: nema
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Od 5. srpnja 2017. do 7. srpnja 2017.
Od 9. listopada 2017. do 11. listopada 2017.

Zagreb

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.U skolpu ITG-a (Integrated Training Ground) postavljena je
trening instalacija koja se sastoji od brodice za spašavanje
slobodnim padom FFL 12 FP Greben i spasilačke brodice
Greben RB 4.3 C.