Posebni program sigurnosne zaštite za pomorce imenovane za sigurnosne dužnosti

D43 STCW VI/6-2

Termini tečaja:

Rijeka

Od 6. lipnja 2017. do 6. lipnja 2017.
Od 4. srpnja 2017. do 4. srpnja 2017.
Od 3. listopada 2017. do 3. listopada 2017.

Zagreb

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.