Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulja i kemikalije

D13A STCW V/1-1-1


trajanje izobrazbe: 7 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: 6 – 12
preduvjeti: nema
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Zagreb

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.Osnovna osposobljenost za rad na tankerima…