Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove

D13B STCW V/12-1


trajanje izobrazbe: 7 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: 6 – 12
preduvjeti: 6 mjeseci plovidbene službe na tankerima
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Zagreb

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove…