Freefall lifeboat trening


trajanje izobrazbe: 2 dana
valjanost svjedodžbe: neograničeno
broj polaznika: 6 – 12
preduvjeti: nema
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 2 fotografije 3 x 3,5 cm

Termini tečaja:

Rijeka

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Zagreb

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.Freefall lifeboat training – od sada i u Hrvatskoj. U sklopu Integriranog pomorskog vježbališta u Bakru, postavljena je trening instalacija koja u potpunosti zadovoljava SOLAS standard 2. Instalacija se sastoji od brodice za spašavanje slobodnim padom GREBEN FFL FP 12, kombinirane sohe za spuštanje Rescue boat-a i “teške” splavi. Trening traje dva dana.