Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u priobalnoj plovidbi

D5 STCW II/3


trajanje izobrazbe: 20 dana
valjanost svjedodžbe: 5 godina
broj polaznika: 6 – 12
preduvjeti: U skladu sa Pravilnikom o zvanjima i svjedodžbama
dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 1 fotografije 3 x 3,5cm

Termini tečaja:

Rijeka

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Zagreb

Nema tečajeva

KONTAKTIRAJTE NAS TELEFONOM NA + 385 (0)1 4884 600 ILI MAILOM  NAUTCENTAR-ZG@ZG.T-COM.HR

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.Časnik palube odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi…