Prodaja
Temeljna sigurnost na brodu
D2 STCW A-VI/1 D2 STCW A-VI/1 HRK
Prodaja
Postupci u slučaju opasnosti
D1 STCW A-VI/1 D1 STCW A-VI/1 HRK
Prodaja
Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi
D3 HR II/2 D3 HR II/2 HRK
Prodaja
Član posade koji čini dio plovidbene straže
D4 STCW II/4 D4 STCW II/4 HRK
Prodaja
ROC - Radiooperator s ograničenom ovlasti
D9 HR IV/2 D9 HR IV/2 HRK
Prodaja
Upravljanje gašenjem požara
D12 STCW VI/3 D12 STCW VI/3 HRK
Prodaja
Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ulja i kemikalije
D13A STCW V/1-1-1 D13A STCW V/1-1-1 HRK
Prodaja
Osnovna osposobljenost za rad na tankerima za ukapljene plinove
D13B STCW V/12-1 D13B STCW V/12-1 HRK
Prodaja
Rad na tankerima za ukapljene plinove
D15 STCW V/1-2-2 D15 STCW V/1-2-2 HRK
Prodaja
Rad na tankerima za ulja
D14 STCW V/1-1-2 D14 STCW V/1-1-2 HRK
Prodaja
Rad na tankerima za kemikalije
D16 STCW V/1-1-3 D16 STCW V/1-1-3 HRK
Prodaja
Rukovanje brzom spasilačkom brodicom
D18 STCW VI/2-2 D18 STCW VI/2-2 HRK
Prodaja
Pružanje medicinske prve pomoći
D19 STCW VI/4-1 D19 STCW VI/4-1 HRK
Prodaja
Pružanje medicinske skrbi na brodu
D20 STCW VI/4-2 D20 STCW VI/4-2 HRK