• Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
    23. travnja 2019. do 29. travnja 2019.
    Poslovnica Rijeka
    Tečajevi za profesionalne pomorce