TEMELJNA SIGURNOST NA BRODU - D2 (STCW A-VI/1)

5. ožujka 2018. do 10. ožujka 2018.

Poslovnica Rijeka
Rijeka, Rijeka


Osnovni podaci

Trajanje izobrazbe: 6 dana
Valjanost svjedodžbe: 5 godina
Preduvjeti: nema
Dokumentacija: preslika osobne iskaznice, 1 fotografije 3 x 3,5 cm
Napomena:
Pohađanje tečaja je obvezatno.
Ponijeti kupaće gaće/kostim za plivanje i radno odijelo.

Detaljnije

Članovi posade kojima se na brodu, platformi ili jahti povjeravaju poslovi glede sigurnosti i spriječavanja onečišćenja, moraju prije prvog ukrcaja savladati program izobrazbe i položiti ispit temeljne sigurnosti na brodu (STCW A-VI/1). Temeljna sigurnost na brodu je, dakle, obvezna pomorska izobrazba u skladu sa Međunarodnom Konvencijom o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanje straže pomoraca. Svjedodžba Temeljne sigurnosti na brodu nužan je preduvjet za ukrcaj na brod, platformu ili jahtu, bez obzira u kojem se svojstvu osoba ukrcava. Isto tako, nužan je preduvjet za ishođenje pomorske knjižice (uz valjanu liječničku svjedodžbu izdanu od strane ovlaštene medicinske ustanove).
Pomorska izobrazba Temeljne sigurnosti na brodu sastoji se od slijedećih cjelina:

Osobno preživljavanje – STCW A-VI/1-1
Osnove protupožarne zaštite – STCW A-VI/1-2
Elementarna prva pomoć – STCW A-VI/1-3
Osobna sigurnost i društevna odgovornost – STCW A-VI/1-4

Izobrazba u svom praktičnom dijelu obuhvaća teorijsku i praktičnu nastavu. Praktični dijelovi izobrazbe u svezi napuštanja broda, gašenja požara, pružanja neposredne medicinske prve pomoći te radnih i sigurnosnih procedura odvijaju se na Integriranom pomorskom vježbalištu
(ITG – Integrated Training Ground), bazenima (trening sa splavima za spašavanje, prslucima i termo-zaštitnim odijelima) te vrhunski opremljenim kabinetima (elementarna prva pomoć, kabinet za opasne tvari). Teorijska nastava odvija se u suvremeno opremljenim učionicama, u skladu sa preporukama Međunarodne pomorske organizacije.

Gdje?

Poslovnica Rijeka
Verdijeva 6
    Rijeka 51000
    Rijeka
+385 (0)51 327 500
+385 (0)51 327 501
rijeka@nauticki-centar.hr

Kada?

Od 5. ožujka 2018.
Do 10. ožujka 2018.

Pridržavamo pravo promjena termina tečajeva.

Organizator

Poslovnica Rijeka
+385 (0)51 327 500
+385 (0)51 327 501
rijeka@nauticki-centar.hr