• Lokacija tečaja: POMORSKO UČILIŠTE NAUTIČKI CENTAR
  6. veljače 2017. do 6. ožujka 2017.
  POMORSKO UČILIŠTE NAUTIČKI CENTAR
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
  21. veljače 2017. do 23. veljače 2017.
  Poslovnica Rijeka
  Tečajevi za profesionalne pomorce
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
  21. veljače 2017. do 24. veljače 2017.
  Poslovnica Rijeka
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  6. ožujka 2017. do 13. ožujka 2017.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za profesionalne pomorce
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  7. ožujka 2017. do 10. ožujka 2017.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  13. ožujka 2017. do 24. ožujka 2017.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere