• Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  15. siječnja 2018. do 25. siječnja 2018.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
  22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.
  Poslovnica Rijeka
  Tečajevi za profesionalne pomorce
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  22. siječnja 2018. do 29. siječnja 2018.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za profesionalne pomorce
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
  22. siječnja 2018. do 26. siječnja 2018.
  Poslovnica Rijeka
  Tečajevi za profesionalne pomorce
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Rijeka
  29. siječnja 2018. do 28. veljače 2018.
  Poslovnica Rijeka
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere
 • Lokacija tečaja: Poslovnica Zagreb
  5. veljače 2018. do 8. veljače 2018.
  Poslovnica Zagreb
  Tečajevi za nautičare i profesionalne skipere