Zapovjednik jahte kategorije B do 500BT

Tečaj se održava redovito u Rijeci ili Zagrebu

Administrator

Program tečaja Zapovjednik jahte kategorije B do 500 bruto tona provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture a održava se u prostorijama Pomorskog učilišta u Rijeci ili Zagrebu, a traje ukupno 214 sati. S uvjerenjem  Zapovjednik jahte kategorije B  može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 500 bruto tona ( i za gospodarske svrhe. ) u zoni plovidbe 1 ( svim morima), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Osoba koja želi upravljati jahtama do 500 bruto tona mora odslušati tečaj za zapovjednika jahte kategorije B u jednom od ovlaštenih pomorskih učilišta i položiti ispit. Za pristupiti ispitu potrebno je donijeti i važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlaštenog liječnika.

 

Program tečaja zapovjednika jahte kategorija B provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 214 sati.

 

Polaznici će po završetku tečaja Zapovjednik jahte B kategorije (jahta do 500 BT) biti osposobljeni za upravljati i zapovijedati na jahtama do 500 BT za sve namjene i u svim područjima navigacije.

 

Svjedodžba zapovjednika jahte kategorije B se izdaje na period od pet godina a može obnoviti ako imalac ostvari najmanje dvanaest mjeseci plovidbe u svojstvu zapovjednika jahte do 500 BT, te ako udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima, posebice u pogledu vida i sluha. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

 

Osobe osposobljene za zapovjednika jahte B kategorije ovlaštene su zapovijedati i jahtama kojima je ovlašten zapovijedati zapovjednik jahte kategorije A.

SADRŽAJ

·      Pomorska plovidba

·      Konstrukcija i stabilnost broda

·      Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru 

·      Sigurnost na moru 

·      Meteorologija

·      Pomorsko pravo

·      Engleski jezik