Zapovjednik jahte kategorije A do 100BT

Tečaj se održava redovito u Rijeci ili Zagrebu

Administrator

Program tečaja Zapovjednik jahte kategorije A do 100 bruto tona provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Održava se u prostorijama Pomorskog učilišta u Rijeci ili Zagrebu, a traje ukupno 75 sati.

S uvjerenjem  voditelja brodice kategorije C može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona ( i za gospodarske svrhe. ) u zoni plovidbe 1 ( svim morima), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. 

Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Osoba koja želi upravljati jahtama do 100 bruto tona mora odslušati tečaj za zapovjednika jahte kategorije A u jednom od centara Pomorskog učilišta u Zagrebu ili Rijeci i položiti ispit. Za pristupiti ispitu potrebno je donijeti i važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlaštenog liječnika.

 

Program tečaja zapovjednika jahte kategorija A provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 75 sati (predavanja i vježbe 50 + praktična plovidba 25).

Polaznici će po završetku tečaja Zapovjednik jahte A kategorije (jahta do 100 BT) biti osposobljeni za upravljati i zapovijedati na jahtama do 100 BT za sve namjene i u svim područjima navigacije.

 

Svjedodžba zapovjednika jahte kategorije A (do 100 bruto tona) izdaje se na period od 5 (pet) godina. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

 

SADRŽAJ:

·      Pomorska plovidba

·      Manevriranje brodom i izbjegavanje sudara na moru

·      Poznavanje broda i brodskog postrojenja

·      Meteorologija i oceanografija

·      Pomorsko pravo

·      Engleski jezik

·      Praktična plovidba na jahti