Voditelj brodice C

Tečaj se održava redovito u Rijeci i Zagrebu

Administrator

Program tečaja Voditelja brodice kategorije C provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture,održava se u prostorijama Pomorskog učilišta u Rijeci i Zagrebu, a traje ukupno 31 sat. 

S uvjerenjem  voditelja brodice kategorije C može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona ( i za gospodarske svrhe. ) u zoni plovidbe 1 ( svim morima), a izdaje se na period od 5 (pet) godina. 

Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika.

Profesionalni skiper mora imati najmanje uvjerenje za voditelja brodice kategorije C. 

Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja brodice C kategorije može steći osoba koja ima najmanje 18 godina života, udovoljava propisanim zdravstvenim uvjetima

Uvjerenje se izdaje nakon odslušanog tečaja koji provodi u prostorijama Pomorskog učilišta u Rijeci ili Zagrebu i položenog ispita. Za pristupiti ispitu potrebno je donijeti važeću svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanu od strane ovlaštenog liječnika.

Program tečaja Voditelja brodice kategorije C provodi se strogo prema programu koji propisuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, i traje ukupno 31 sat.

S uvjerenjem  voditelja brodice kategorije C može se upravljati svim brodicama, kao i jahtama do 30 bruto tona (i za gospodarske svrhe) zona plovidbe 1 ( sva mora), a izdaje se na period od pet godina. Obnavlja se s važećom svjedodžbom o zdravstvenoj sposobnosti člana posade pomorskog broda, brodica i jahti izdanom od strane ovlaštenog liječnika. 

Cilj tečaja:

Po uspješnom završetku tečaja polaznici će biti osposobljeni za rukovanje i upravljanje:

  • Svim vrstama brodica
  • Svim vrstama jahti do 30 BT ( bez obzira na namjenu )
  • Svim morima

Sadržaj tečaja:

  • Navigacija
  • Motoristika i zaštitne mjere
  • Pomorstvo, meteorologija, propisi i pružanje prve pomoći
  • Manevriranje brodicom i izbjegavanje sudara na moru
  • Pomorska radiotelefonska služba
  • Sigurnost na moru
  • Praktična plovidba na brodici