FREEFALL LIFE BOAT TRAINING od sada i u Hrvatskoj

Prvi u Hrvatskoj

Administrator

Freefall lifeboat training – od sada i u Hrvatskoj. U sklopu Integriranog pomorskog vježbališta u Bakru, postavljena je trening instalacija koja u potpunosti zadovoljava SOLAS standard 2. Instalacija se sastoji od brodice za spašavanje slobodnim padom GREBEN FFL FP 12, kombinirane sohe za spuštanje Rescue boat-a i “teške” splavi. Trening traje dva dana.

Video

 

TEČAJ SE IZVODI U sklopu Integriranog pomorskog vježbališta u Bakru

Više o tečaju